เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

ประกาศ ฝ่ายอำนวยการ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ