เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุเมธ ทองดี

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ