รักษาราชการพัฒนาการจังหวัด ร่วมสืบสานประเพณีแต่งกายภูไท ร่วมงานวันสถาปนาอำเภอวังสาม

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนาอำเภอวังสามหมอ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานใน หน.ส่วนราชการราชการจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการจัดแสดงการแต่งกายและการแสดงวิถีชีวิตแบบภูไทเพื่อกระตุ้นยอดจำหน่ายผ้าพื้นเมืองรวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP, ผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 30 บูธ

(Visited 1 times, 1 visits today)