จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน

วันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รกท.พจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.61 ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตรกุมภวาปี อ.กุมภวาปี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 141 คน และในวันที่ 8 ก.พ.61 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รกท.พจ.อุดรธานี มอบหมายให้นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ หน.กง.ส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอหนองหาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทนคณะกรรมการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านสัมมาชีพ จากอำเภอหนองหาน เพ็ญ บ้านดุง ทุ่งฝน พิบูลย์รักษ์ ไชยวาน และอำเภอสร้างคอม จำนวน 174 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)