การประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” เวทีแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูลหน่วยงาน พัฒนาจังหวัดอุดรธานี รุดร่วม!

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น.  ณ โครงการชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  ร่วมประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” ครั้งที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2561 จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อให้ส่วนราชการเจ้าภาพเสนอข้อมูลทั่วไป การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นที่ควรสนใจของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ การออกร้านอาหาร การจัดบูธนิทรรศการ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ การประชุมสภากาแฟ “เช้านี้ที่อุดร” ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561) จะจัดโดยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)