พัฒนาการจังหวัด นำทีม พช. ในสังกัดให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จ.กาฬสินธุ์ เยือยถิ่นอุดร…ในงาน “มหัศจรรย์แพรไหม แห่งสายน้ำชี”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด นำทีม พช. ในสังกัดให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จ.กาฬสินธุ์ และร่วมเปิดงาน “มหัศจรรย์แพรไหม แห่งสายน้ำชี” จัดขึ้นโดยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้การนำของนายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า อ.เมืองอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)