รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำประชุมซักซ้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 (รอบตัดสิน)

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จังหวัดอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำประชุมซักซ้อมคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 รอบ 2 (รอบตัดสิน) ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 จากหมู่บ้านและกิจกรรมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก โดยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด ได้มอบหมายให้นายวรรณะ สมชัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ (เลขาคณะกรรมการฯ) เป็นผู้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 5

(Visited 1 times, 1 visits today)