การประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี

12 ก.ค 61 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าตูม หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนางภัทราวดี หมั่นเรียน พัฒนาการอำเภอเมือง และคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าตูม ร่วมกันจัดทำข้อมูลการท่องเที่ยว กฎระเบียบชุมชนและการเตรียมความพร้อมของชุมชนในการให้บริการและต้อนรับนักท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)