อุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference

@Cdd Udon News@12 ก.ค. 61  เวลา 14.00 น. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)