พช.อุดรธานี ร่วมงานพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

9 พ.ย.61 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นำคณะข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี  ร่วมงานพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

(Visited 1 times, 1 visits today)