อุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

@Cdd Udon News@6 ธ.ค. 61 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช2ค. จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2562 โดยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา หมั่นเรียน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางและแผนการในการจัดเก็บในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพอเพียง สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)