ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้กำลังใจแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอาจณรงค์  สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10 พบปะให้กำลังใจและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ กิจกรรมย่อยที่ 1.1 เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ให้การต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและผู้นำกลุ่มองค์กร จาก 5 หมู่บ้านๆละ9 คน รวม 45 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)