อุดรธานี ติดอาวุธ! มือ IT จากสำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอ 20 แห่ง ตามประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

วันที่ 9 มกราคม 2562 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ จำนวน 41 คน โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด พบปะให้กำลังใจแก่เป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม การนี้นายเจษฎา หมั่นเรียน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และนักวิชาการกลุ่มงานฯ ร่วมบรรยายและฝึกปฎิบัติการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ เนื้อหาหลักๆการจัดทำฐานข้อมูลตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นระดับอำเภอ/จังหวัด ดำเนินการ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)