ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๒

@Cdd Udon News@ 8 ก.พ.62 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ในการนี้นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด/ภาพข่าวนายศิริบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)