ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างกลไกลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกิจกรรมการเลือกตั้ง เชิงสมานฉัน

@Cdd Udon News@ 9 ก.พ.62 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างกลไกลในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกิจกรรมการเลือกตั้ง เชิงสมานฉัน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวิธีการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่ใส่ร้ายป้ายสี ซึ่งกันและกัน กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป จำนวน 400 คน  ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี    ในการนี้นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

(Visited 1 times, 1 visits today)