พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี รวมใจยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   นายปราโมทย์ ธัญญาพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ยืนตรงเคารพธงชาติเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนในวันจันทร์ทุกสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักและสามัคคีของความเป็นคนไทย ในการนี้นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมแสดงออกฯ ด้วย ณ ลานหน้าเสาธง อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)