อุดรธานีทีม จัดงานวันกตัญญูสืบสานประเพณีสงกรานต์ สืบสานสัมพันธ์พี่น้อง พช.

วันที่ 11 เมษายน 2562 พช.อุดรธานี ร่วมใจจัดงานวันกตัญญูสืบสานประเพณีสงกรานต์ นำโดยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสอันดีอีกวันที่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับน้องๆ ให้ได้ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติราชการต่อไป การนี้ นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติมาร่วมงานได้มอบพรแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ที่มาร่วมงานฯ ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัด อ.เมืองอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)