จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC) Copy

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่ โรงแรม อุดรโฮเต็ล นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)โดยมีนายวรรณะ สมชัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกล่าวรายงาน และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)