ข่าว-ฝ่ายอำนวยการ

พช.อุดรธานี จัดเต็มหน่วยงานฯ รับการคัดเลือกพัฒนาชุมชนใสสะอาด พร้อมหนุนคนคุณภาพ! เข้ารับคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 งานนี้…กองเชียร์แน่นห้อง