ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตลาดประชารัฐ หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจล้ำสมัยฯ พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นำพัฒนาการอำเภอ รับหลักสูตร! นวัตกรรมธุรกิจล้ำสมัยเพื่อผู้บริหารประชารัฐมาร์เก็ต รุ่นนักบริหาร(CMO)