ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดฯ ส่งเสริมให้ชาวอุดรสนับสนุนกระเช้าของฝากที่มาจากชุมชน/หมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง(พ.ศ.๒๕๖๓)นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัด Copy

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ [...]
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกัน ทุกวันจันทร์ ณ หน้าศาลากลางจังหวัด

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ [...]