ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 2.5 จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนระดับอำเภอและกิจกรรมย่ยที่ 2.6 จัดทำศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนระดับหมู่บ้าน

กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี กิจกรรมย่อยที่ 4.2 พัฒนาออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอำเภอ/หมู่บ้าน บ้านคอนสาย หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสาย

กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี กิจกรรมย่อยที่ 4.2 พัฒนาออกแบบกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอำเภอ/หมู่บ้าน บ้านโนนทองอินทร์ หมู่ที่ 4

Page 1 of 2012345...1020...Last »