ประกาศ ฝ่ายอำนวยการ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมที่ 4.2 จัดพิมพ์แคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ

(25/03/2562)