การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ คุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

3 มกราคม 2561 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รกท.พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ คุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1/2561เพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2561 โดยมีนายประสพชัย วิจารณรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชี้แจงวัตถุประสงค์ใรการดำเนินการ ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)