🌏จังหวัด​อุดรธานี​>>วางยุทธศาสตร์​การขับเคลื่อนการพัฒนา​ผ้าทอมือให้เป็นเอกลัษณ์​และอัตลักษณ์​ผ้าจังหวัด​อุดรธานี​

วันนี้​ 09.00​น.ที่ห้อง​ประชุม​สบายดี​ ชั้น4 อาคาร​2  ศาลากลาง​จังหวัด​ฯ​ นายนิรัตน์​  พงษ์​สิ​ท​ธ​ิ​ถาวร​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุดรธานี​ พร้อมด้วย​ภรรยา​  นาง​กุสุมาล​  พงษ์​สิ​ถาวร​ ประธาน​แม่บ้าน​มหาดไทย​จังหวัด​อุดรธานี​ ร่วมกัน​เป็น​ประธาน​การประชุม​ภาคี​การพัฒนา​ผ้า​ทอมือจังหวัด​อุดรธานี​ เพื่อ​วางยุทธศาสตร์​การขับเคลื่อนการพัฒนา​ผ้าทอมือให้เป็นเอกลัษณ์​และอัตลักษณ์​ของจังหวัด​อุดรธานี​
      ทั้งนี้​  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน​ และสะท้อนให้เห็นถึง​ความเป็นเอกลัษณ์​ของจังหวัด​อุดรธานี​อย่าง​แท้​จริง​  โดยนำไปสู่ความสำเร็จของภูมิปัญญา​ท้องถิ่น​อย่าง​แท้​จริง​
       และโอกาสนี้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม​ นายกัมปนาท​จักรวาล​  วิ​เวศ​  ศรี​พุทธา​  พัฒนา​การ​จังหวัด​  ยังได้มอบหมาย​ให้นายประสพ​ชัย​  วิ​จ​า​รณรงค์​ หัวหน้า​กลุ่ม​งาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ และ​ นายวรรณะ​  สม​ชัย​  หัวหน้า​กลุ่ม​งาน​ส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ พร้อม​ด้วย​นักวิชาการ​ฯ​ ตลอดจน​ พัฒนา​การ​อ​ำ​เภอ​ทุกอำ​เภอ​ ได้ประสานเตรียมการกลุ่ม​ทอผ้าในพื้นที่ให้​ํเข้าร่วม​กิจกรรม​และเอาใจใส่​นโยบาย​ข้อสั่ง​การของผู้ว่าราชการจังหวัด​ฯอย่างเคร่งครัด​ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)