โคกหนองนาโมเดล@อุดรธานี

“โคกหนองนาโมเดล”อุดรธานี

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดฯพร้อมทีมงานนำคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการ”โคกหนองนาโมเดล”
ที่บ้านนาเรียง​ หมู่ที่​ 5  ตำบลตาดทอง​ อำ​เภอ​ศรี​ธาตุ​ จังหวัด​อุดรธานี​ นาย​กัมปนาท​จักรวาล​  วิ​เวศ​ศรี​พุทธา​  พัฒนา​การ​จังหวัด​อุดรธานี​  ได้​ลงพื้น​ที่​ตรวจ​ติดตาม​การดำเนินนโยบาย​การขับ​เคลื่อน​โครงการ​โคกหนอง​นา​โมเดล​ ครัวเรือน​ต้นแบบ​ราย​ นายแสวง​ ศรีธรรม​บุตร​ ซึ่ง​ประกอบกิจกรรม​ด้านการจัดการทรัพยา​กรน้ำ​ ดิน​ ป่าพืช​ผัก​สวน​ครัว​ เป็นต้น​ ในเนื้อที่​10 ไร่​
สำห​รับ​จังหวัด​อุดรธานี​ ได้มีพื้นที่​เป้าหมายดำเนิน​การตามโครงการ​(โคกหนอง​นา​โมเดล)​จำนวน​ 411 ครัวเรือน​ ในพื้นที่​ 12​/20​อำ​เภอ​ ซึ่ง​ส่งบัญชี​รายชื่อ​ครัวเรือน​เป้าหมาย​​ให้กับ​ส่วนไปแล้ว(3มกราคม​2563)
โอกาสนี้​ นาย​กัมปนาท​จักรวาล​ ​วิ​เวศ​ศรี​พุทธา​ พัฒนา​การ​จังหวัด​อุดรธานี​ ได้​กำชับ​เจ้าทุกพัฒนา​ชุมชน​ทุกคน​ได้ศึกษา​และ​ทำความเข้าใจ​ใน​รายละเอียด​ของโครงการ​”โคก​หนอง​นา​โมเดล” อย่างถ่องแท้​โดยยึด​หลักปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจ​พอเพียง​ให้นำไปใช้ในการบริหาร​และ​จัดการ​ตามโครงการ​ดังกล่าว​ด้วย​

🗺️//พช อุดรธานี​  🎤/ ทีมงานการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)