🌏“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”🌏พัฒนา​ชุมชนอุดรธานีร่วม​กิจกรรม​ใน​งาน​วัน​เด็ก​แห่งชาติ​​ ปี​ พ.ศ. 2563​

🌏“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”🌏พัฒนา​ชุมชนอุดรธานีร่วม​กิจกรรม​ใน​งาน​วัน​เด็ก​แห่งชาติ​​ ปี​ พ.ศ. 2563​
   ​  วันนี้​ เวลา​ 07.50 น.​ที่​บริเวณ​ลานด้านข้างสวนสาธารณะ​หนองประจักษ์​ฯ​  นายกัมปนาท​จักรวาล​   ​วิ​เวศ​ ศรี​พุทธา​ พัฒนา​การ​จังหวัด​ฯ ได้ร่วมกิจกรรม​ใน​งาน​วัน​เด็ก​แห่งชาติ​​ ปี​ พ.ศ. 2563​ โดยได้มอบทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ใน​พระนามเดิม)​จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท​ และได้ประสานบริษัทโรงน้ำตาลเริ่มอุดมสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมวันเด็กอีก​ จำนวน 5,000 บาท​ ทั้งนี้​ เพื่อเป็นการสนับสนุน​กิจกรรม​ของวัน​เด็กแห่งชาติ​ด้วย
        สำ​ห​รับ​  ทุนอุปการะเด็ก จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​(ใน​พระนามเดิม)นั้น​  กรมการ​พัฒนา​ชุมชน​ ได้มอบให้​ส่วนภูมิภาค​(พัฒนา​การ​จังหวัด)​ เป็นผู้ดำเนิน​การ​มอบเพื่อเป็​นทุนการศึกษา​ให้แก่เด็กผู้ที่มีคุณสมบัติ​ฯในวันเด็กแห่งชาติ​ของทุกปีมาโดยตลอด
      อย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อน​กิจกรรม​ในงานวันเด็กแห่งชาติ​ของ​ทุกปี​ นาย​กัมปนาท​จักรวาล​  วิ​เวศ​  ศรี​พุทธา​  พัฒนา​การ​จังหวัด​ฯ​ ยัง​ได้​มีแนวนโยบายเพื่อที่จะ​ร่วมในกิจกรรมสาธารณะ​ประโยชน์​อื่นๆอีก​ ด้วยจิต​อันเป็นกุศลนี้ไปจนตลอด

🗺️//พช อุดรธานี​  🎤/ ทีมงานการพัฒนาชุมชน รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)