สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี มอบถุงยังชีพ 500ชุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ลานกีฬาโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 (นครอุดรธานี) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯและคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามโครงการ“เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 จำนวน 500 ถุง โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุดรธานี , สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยอุดรธานี , สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานีร่วมพิธี

ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ององค์กรสตรี เรามีองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ มากกว่า 300 องค์กร วิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ ประชาชนต้องร่วมกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ขาดรายได้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยตั้งเป้าหมาย มอบถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อ 8 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัดทั้งหมด ปัจจุบันรักษาหายและเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งหมด ในสภาวการณ์ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีผลกระทบทำให้ราษฎรในจังหวัดอุดรธานีบางส่วนได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในการดำรงชีพมากพอสมควร การได้รับมอบถุงยังชีพตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” คงจะทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุข บรรเทาทุกข์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิการบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การสร้างรายได้ให้กับประชาชน สิ่งหนึ่งคือการที่ส่งเสริมให้ชาวไทยทุกคนสวมใส่ผ้าไทย โดยข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งนอกจากจะช่วยกันร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยให้อยู่คู่คนไทยแล้วยังเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าผ้าไทยแก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการOTOPและผลิตภัณฑ์ชุมชน ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นตัวอย่างและส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ในนามผู้จัดการโตรงการ”เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ในการเดินทางมาลงพื้นที่ของท่านประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ท่าน ดร.วันดี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ พร้อมด้วยท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ยังเป็นการติดตาม รณรงค์คนไทย ใช้ผ้าไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดอุดรธานี และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในงานยังมีการแสดงสินค้า(OTOP)”ผ้าถิ่นไทย”จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนนักการตลาดรุ่นใหม่ที่เข้ามาบทบาทในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งนี้ เรา(สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี)ได้จัดบูทจำหน่ายผ้าไทยที่ได้รับความนิยมในจังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๐ บูท ในงานดังกล่าวนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)