พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน(จุลกฐิน) เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฑ์วัดโนนสว่าง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน(จุลกฐิน) เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฑ์วัดโนนสว่าง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานผ้าพระกฐิน (จุลกฐิน) เพื่อน้อมนำถวายแด่พระสงฑ์วัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้แทนพระองค์
ในการนี้ นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นางรชตภรณ์ โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมถ์และนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งนำสินค้า OTOP มาจัดจำหน่าย สำหรับยอดกฐินมีปัจจัยร่วมทำบุญ ทั้งสิ้น 3,000,530 บาท
สำหรับวัดโนนสว่าง เดิมเป็นสำนักสงฑ์มีที่ดิน 17 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ถวายโดย นายยอด เชยงูเหลือม ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2531 เดิมชื่อว่าวัดศรีสว่าง ต่อมาเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของคณะสงฑ์ ที่ต้องการให้ชื่อวัดมีชื่อเดียวกันกับชื่อของหมู่บ้าน จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ตามหมู่บ้านว่าวัดโนนสว่าง ต่อมาภายหลังเจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระพุทธโนวาท (ชาลี ถาวโร )ได้มรณภาพลง ชาวบ้านโนนสว่างจึงพร้อมใจกันอาราธนา พระอาจารย์เจริญ ฐานยุตโต ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2532

(Visited 1 times, 1 visits today)