จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับผู้นำ กลุ่มองค์กรและภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ซึ่งในห้วงเดือนตุลาคม มีวันสำคัญของชาติที่ข้าราชการและประชาชนมีโอกาสร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2463 โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ภายใต้การนำฯ ของนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ณ พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล บ้านนาเรียง ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง นายแสวง ศรีธรรมบุตร เกษตรกรที่ประสพความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”ทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ แห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ของตนเองจัดกิจกรรม และนิทรรศการ “โคก หนอง นา โมเดล” และให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าไปเรียนรู้ การนี้ได้รับการสนับสนุน อำนวยความสะดวกฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)