สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ร่วมต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

♦♦♦สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวรรณะ สมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อำเภอศรีธาตุ โดยมีนายอำเภอศรีธาตุ พัฒนาการอำเภอศรีธาตุ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ ร่วมต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ จุดขยายผลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นาโมเดล” ชุมชนบ้านนาเรียง หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ นายแสวง ศรีธรรมบุตร และ

เวลา 14.00 น. นายอำเภอบ้านผือ พัฒนาการอำเภอบ้านผือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบ้านผือ ร่วมต้อนรับนายประชา  เตรัตน์  อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจกลุ่มบ้านผือ ณ    คริสตจักรสว่างธรรมโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลเขือน้ำ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานคลองประชารัฐ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 จุด คือ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15 ตำบลเขือน้ำ และบ้านกุดเม็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวคู

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)