พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พบปะ พช. ย้ำ!สนับสนุนการดำเนินงานและบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนมีความสุข

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  ผอ.กลุ่มงานฯ และนักวิชาการ ในสังกัดฯ ร่วมการพบปะของ พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.กอ.รมน.จว.อุดรธานี เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนกำลังพลและพื้นที่ดำเนินการ เช่น สร้างศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 5

(Visited 1 times, 1 visits today)