พช.อุดรธานี ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมด้วย นายกองเอกปราโมทย์  ธัญญพืช นายวันชัย  จันทร์พร นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส  ดังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ  ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อราชการที่สำคัญ/สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  และรับทราบปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน ณ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

>>>Change for Good<<<

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)