พช.อุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบ (Video Conference)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.00 น.

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2564 ผ่านระบบ Video Conference

ในการนี้ นายกัมปนาท  จักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบข้อสั่งการและถือปฏิบัติพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามงานนโยบายของส่วนกลางและจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

>>>Change for Good<<<

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)