พช.อุดรธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้นายประสพชัย วิจารณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ และพิจารณากิจกรรมต่อเนื่อง หลังจากการพัฒนาระบบน้ำ ระยะที่ 1 การทำเกษตรเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ขอร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนความรู้ในการเพาะปลูก และปัจจัยการผลิต

สำหรับจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติโครงการทั้งหมด จำนวน 100 โครงการ 18 อำเภอ และระหว่างดำเนินการมีแจ้งยกเลิก จำนวน 1 โครงการ เหลือโครงการที่พร้อมดำเนินงาน 99 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ เหลือโครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 78 โครงการ

 

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)