พช.อุดรธานี จัดประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 29 เม.ย. 64  นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวรรณะ สมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

– บ้านเหล่าตำแย หมู่ที่ 6 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

– บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

– บ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โดยโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยปิดหมู่บ้านสามเดือนสามารถอยู่รอดได้

 

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)