พช.อุดรธานี ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มวานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Google Meet จากห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวิถีใหม่ของการทำงาน ในสถานการณ์โควิด-19 ที่จำเป็นต้องอยู่ห่างกัน (social distancing) เพื่อเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการแจ้งข้อราชการที่สำคัญ และติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)