พช.อุดรธานี ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบองค์รวม เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบองค์รวม เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ เพื่อบูรณาการและประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยาราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)