พช อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ครั้งที่ 3/2564

วันที่  21  กรกฎาคม  2564 เวลา  13.30 น.

นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ประเภทของใช้ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าของจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว   :   กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)