พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่  21  กรกฏาคม  2564 เวลา  14.00 น.

นายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ  สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้  นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  ได้มอบหมายให้ นายวรรณะ  สมชัย   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวบัวผัน  กรมลี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดให้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลา การเตรียมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)