พช.อุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 21  กรกฏาคม  2564 เวลา  09.00 น.

นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน (ระยะขยายไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  2564  กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กำหนดขยายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน มายังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
1. เส้นทางการรับ-ส่งหนังสือของสำนักงานจังหวัด (การออกเลขหนังสือ และจำนวนสมุดทะเบียนที่ใช้ในสำนักงานจังหวัด)
2. เข้ากลุ่มไลน์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมการพัฒนาชุมชน
3. กำหนดวันส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

ภาพ/ข่าว   :   กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)