พช อุดรธานี : ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติและการประเมินการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี (Udonthani Brand)
ซึ่งคณะทำงานฯ มีมติให้ผู้ยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. อมรา สวัสดิ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
2. ร้านนัดบุญ อำเภอพิบูลย์รักษ์

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบผ้าและสิ่งทอ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ และประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 4

 

>>>Change for Good<<<
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)