ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ในพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ในพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10  กันยายน  2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี และนางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” ในพื้นที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายพศกร ศรีหาบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมนำเสนอข้อมูลฯ ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข ให้แก่คณะติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)