ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายบรรจง เยียนทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดอุดรธานี ตามหลักเกณฑ์และวิธีสรรหา และระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสรุปผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี เพื่อเสนอคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขตพิจารณาต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)