ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.อุดรธานี ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

พจ.อุดรธานี ร่วมพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

วันที่  13  กันยายน  2564 เวลา 10.00 น.

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานพิธีรับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยจังหวัดอุดรธานีได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สำหรับมอบแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,880 กล่อง

ในการนี้  นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว   :   กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)