ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๖ แห่ง

ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ศิลป์ บัวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี อาคาร ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)