ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

พช.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

วันที่ 17  กันยายน  2564  เวลา 09.00 น.

นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การประกาศแนวนโยบายสร้างความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของเครือข่ายภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ”

ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอุดรธานี บรรยายในหัวข้อเรื่อง  การป้องกันการทุจริต(หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) และแนวทางสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ด้านการสร้างความโปร่งใสการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของกรมฯ (พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการร้องเรียนทุจริต) กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว  :  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)