ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2564

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 17  กันยายน  2564 เวลา 13.30 น.

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2564

ในการนี้  นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายประสพชัย  วิจารณรงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนความมั่นคงภายในจังหวัดและพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รวมทั้งแผนโครงการอื่น ๆ ของทุกส่วนราชการที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธานี ให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเอกภาพ ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์  เนติโพธิ์)  ชั้น 3 อาคาร 1  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว  :  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)