ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2564

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 7/2564

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายประสพชัย วิจารณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)