ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference system) จาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference system) จาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จาก ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ  ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายประสพชัย  วิจารณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว การเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย การจัดการขยะติดเชื้อ และหารือข้อราชการอื่นๆ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  สำหรับนายอำเภอทุกอำเภอให้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอผ่านระบบ  DOPA Channel ด้วย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)