ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 กิจกรรมมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินโครงการ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 กิจกรรมมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โครงการ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 โดยจัดขึ้น ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และผู้แทนองค์กรภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564  มีผู้เข้ารับรางวัล ดังนี้
1.โล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
2.โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลพังงู อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
3.โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
4.โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายบุญทัน พิมพ์สอน ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
5.โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางคำตา นวะพิศ ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ  สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)