ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี พ.ศ.2564

พช.อุดรธานี ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานการแถลงข่าวการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานให้คงอยู่ เพื่อบวงสรวง สักการบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนให้ผู้มาเที่ยวงานได้เข้าชมงานฟรี

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ ดังกล่าว ในประเด็น “การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP” ต่อสื่อมวลชน พร้อมด้วยนายวรรณะ สมชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)